Ποίος είπε ότι στο TOKYO δεν ξέρουν απο μόδα;
Εμείς παρακολουθήσαμε όλες τις επιδείξεις  μόδας και ξεχωρίσαμε τα παρακάτω: Enjoy!

Athleisure Tokyo-style from Ethosens and Miharayasuhiro (Πάνω)

*Bed j.w. Ford

*DressedUndressed

*Miharayasuhiro